วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการทดสอบออนไลน์เพื่อประเมินความพร้อมเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง สำหรับโครงการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการทดสอบออนไลน์เพื่อประเมินความพร้อมเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง สำหรับโครงการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

9,500,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

849,580.00

วันที่ประกาศ : 27 ต.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content