วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา Cyber Security Assessment โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา Cyber Security Assessment โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

30,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

29,999,554.55

วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content