วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาปรับปรุงรายงานและใบเสร็จรับเงินรูปแบบใหม่ของระบบงานสงเคราะห์ชีวิต โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาปรับปรุงรายงานและใบเสร็จรับเงินรูปแบบใหม่ของระบบงานสงเคราะห์ชีวิต โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,867,860.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,867,860.00

วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content