วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ่อผุด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ่อผุด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

3,278,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,278,000.00

วันที่ประกาศ : 12 ต.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร