วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยง (Risk Data Mart) สำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยง (Risk Data Mart) สำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

891,239.38

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

891,239.38

วันที่ประกาศ : 10 ต.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content