วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรม หลักสูตร การจัดการสมัยใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง สำหรับรักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย/เทียบเท่า และผู้ช่วยผู้จัดการสาขา/เทียบเท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรม หลักสูตร การจัดการสมัยใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง สำหรับรักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย/เทียบเท่า และผู้ช่วยผู้จัดการสาขา/เทียบเท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

720,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

720,000.00

วันที่ประกาศ : 5 ต.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content