วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมโครงการ “GSB Innovation Hackathon 2022” เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของบุคลากรธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมโครงการ “GSB Innovation Hackathon 2022” เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของบุคลากรธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

4,100,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,100,000.00

วันที่ประกาศ : 4 ต.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content