วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่อง Scan Cheque ระบบงาน Imaged Cheque Clearing And Archive System (ICAS) พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่อง Scan Cheque ระบบงาน Imaged Cheque Clearing And Archive System (ICAS) พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

41,410,400.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

41,410,400.00

วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content