วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 13 แบบพิมพ์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 13 แบบพิมพ์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,260,800.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,260,800.00

วันที่ประกาศ : 28 ก.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content