วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างจัดทำพร้อมเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ป้ายไฟประชาสัมพันธ์เครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (Self Service) ให้รองรับรูปแบบการให้บริการ หน้าสาขา/หน่วยให้บริการ โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างจัดทำพร้อมเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ป้ายไฟประชาสัมพันธ์เครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (Self Service) ให้รองรับรูปแบบการให้บริการ หน้าสาขา/หน่วยให้บริการ โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

930,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

930,000.00

วันที่ประกาศ : 29 ก.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content