วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการ Cloud service เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเว็ปไซต์ธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการ Cloud service เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเว็ปไซต์ธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

778,024.04

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

778,024.04

วันที่ประกาศ : 29 ก.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content