วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษา SAN Storage สำหรับระบบจัดเก็บ Log ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษา SAN Storage สำหรับระบบจัดเก็บ Log ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

2,471,700.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,471,700.00

วันที่ประกาศ : 12 ก.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content