วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสินทางวิทยุข่าวจราจร สวพ. FM. 91 MHZ และสถานีวิทยุต่างจังหวัดทั่วภูมิภาค 8 สถานี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสินทางวิทยุข่าวจราจร สวพ. FM. 91 MHZ และสถานีวิทยุต่างจังหวัดทั่วภูมิภาค 8 สถานี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,137,800.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,137,800.00

วันที่ประกาศ : 7 ก.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content