วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรม หลักสูตร “การเพิ่มส่วนครองตลาดและการบริการสินเชื่อ และการบริการทางการเงินสาขา” และหลักสูตร “การวางแผนการตลาดและการปฏิบัติการขายสินเชื่อธุรกิจ SMEs” โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรม หลักสูตร “การเพิ่มส่วนครองตลาดและการบริการสินเชื่อ และการบริการทางการเงินสาขา” และหลักสูตร “การวางแผนการตลาดและการปฏิบัติการขายสินเชื่อธุรกิจ SMEs” โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

2,016,950.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,016,950.00

วันที่ประกาศ : 6 ก.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content