วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างสรรค์ออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ Key Visual ของธุรกรรมทางการเงิน GSB Mobile Banking “MyMo” และ GSB BCG Economy พร้อมผลิตภาพถ่ายเพื่อประกอบการจัดทำ Key Visual โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างสรรค์ออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ Key Visual ของธุรกรรมทางการเงิน GSB Mobile Banking “MyMo” และ GSB BCG Economy พร้อมผลิตภาพถ่ายเพื่อประกอบการจัดทำ Key Visual โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,745,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,745,000.00

วันที่ประกาศ : 5 ก.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content