วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (3 HD) ในรายการ ธนาคารเพื่อสังคม โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (3 HD) ในรายการ ธนาคารเพื่อสังคม โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,880,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,800,000.00

วันที่ประกาศ : 2 ก.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content