วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจ้างทำปฎิทินตั้งโต๊ะ ประจำปี 2566 โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจ้างทำปฎิทินตั้งโต๊ะ ประจำปี 2566 โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

8,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

7,700,000.00

วันที่ประกาศ : 1 ก.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content