วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อธนาคารออมสินและระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม ปี 2565 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อธนาคารออมสินและระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม ปี 2565 โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

5,200,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,471,448.40

วันที่ประกาศ : 26 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content