วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการระบบ API Container Security ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการระบบ API Container Security ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

19,200,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

19,199,988.00

วันที่ประกาศ : 26 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content