วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเพื่อดำเนินการจัดทำรายงานข้อมูลผลการวิเคราะห์ช่องทาง Social Media ของธนาคารออมสิน ผ่านเครื่องมือจับข้อมูลโซเชียลมีเดีย Zanroo Listening โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเพื่อดำเนินการจัดทำรายงานข้อมูลผลการวิเคราะห์ช่องทาง Social Media ของธนาคารออมสิน ผ่านเครื่องมือจับข้อมูลโซเชียลมีเดีย Zanroo Listening โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,531,200.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,531,200.00

วันที่ประกาศ : 23 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content