วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบงาน Mobile HR API ระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบงาน Mobile HR API ระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

3,474,504.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,474,504.00

วันที่ประกาศ : 15 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content