วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขนมไหว้พระจันทร์พร้อมบรรจุภัณฑ์สำหรับมอบให้ลูกค้าบุคคลรายใหญ่ในเทศกาลไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2565 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขนมไหว้พระจันทร์พร้อมบรรจุภัณฑ์สำหรับมอบให้ลูกค้าบุคคลรายใหญ่ในเทศกาลไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2565 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

831,600.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

794,000.00

วันที่ประกาศ : 11 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content