วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องบำรุงรักษาสิทธิการใช้โปรแกรม Base24-ATM สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (DR) และโปรแกรม Golden Gate ระยะเวลา 3 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ ปี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องบำรุงรักษาสิทธิการใช้โปรแกรม Base24-ATM สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (DR) และโปรแกรม Golden Gate ระยะเวลา 3 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ ปี

วงเงินงบประมาณ

7,166,164.50

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

7,166,164.50

วันที่ประกาศ : 8 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content