วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์ Switch จำนวน 8 ชุด และ ติดตั้งสื่อสัญญาณเชิงแสง (Dark Fiber) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์ Switch จำนวน 8 ชุด และ ติดตั้งสื่อสัญญาณเชิงแสง (Dark Fiber) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

960,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

513,600.00

วันที่ประกาศ : 8 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content