วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการ Upgrade License DDoS พร้อมจ้างบำรุงรักษา Subscription ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการ Upgrade License DDoS พร้อมจ้างบำรุงรักษา Subscription ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

4,718,800.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,718,700.00

วันที่ประกาศ : 8 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content