วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษา System Monitoring ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษา System Monitoring ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

860,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

860,000.00

วันที่ประกาศ : 27 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร