วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมการธนาคารออมสินและผู้บริหารระดับสูง ณ ประเทศสเปน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมการธนาคารออมสินและผู้บริหารระดับสูง ณ ประเทศสเปน โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

8,634,700.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

8,634,700.00

วันที่ประกาศ : 27 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content