วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์บัตรเดบิต ออมสิน สบายใจ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์บัตรเดบิต ออมสิน สบายใจ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

973,304.74

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

973,304.74

วันที่ประกาศ : 22 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร