วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างตรวจสุขภาพ ประจำปี 2565 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างตรวจสุขภาพ ประจำปี 2565 โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

9,787,900.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

9,787,600.00

วันที่ประกาศ : 18 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร