วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องบันทึกเสียงทางโทรศัพท์ ระยะเวลา 1 ปี 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องบันทึกเสียงทางโทรศัพท์ ระยะเวลา 1 ปี 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

1,040,280.75

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,040,280.75

วันที่ประกาศ : 7 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร