วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาบริการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาบริการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

46,800,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

46,785,750.00

วันที่ประกาศ : 1 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content