วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างออกแบบอาคารอเนกประสงค์ และภูมิทัศน์ด้านหน้าธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างออกแบบอาคารอเนกประสงค์ และภูมิทัศน์ด้านหน้าธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

1,565,200.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,565,200.00

วันที่ประกาศ : 30 มิ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร