วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงานป้องกันการฟอกเงิน ให้รองรับการรายงาน ธุรกรรมและตรวจจับรายการธุรกรรมทางการเงิน (Transaction Monitoring) ตามข้อกำหนดในปัจจุบันของสำนักงาน ปปง. โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงานป้องกันการฟอกเงิน ให้รองรับการรายงาน ธุรกรรมและตรวจจับรายการธุรกรรมทางการเงิน (Transaction Monitoring) ตามข้อกำหนดในปัจจุบันของสำนักงาน ปปง. โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

15,992,159.90

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

15,992,159.90

วันที่ประกาศ : 30 มิ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร