วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมอะไหล่) บริเวณธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ คลังเอกสาร ซอยลาดพร้าว 71 อาคารพัสดุ ซอยลาดพร้าว 99 และ อาคารแอทสาทร ระยะเวลา 2 ปี วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมอะไหล่) บริเวณธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ คลังเอกสาร ซอยลาดพร้าว 71 อาคารพัสดุ ซอยลาดพร้าว 99 และ อาคารแอทสาทร ระยะเวลา 2 ปี วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

6,968,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

6,433,656.00

วันที่ประกาศ : 29 มิ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร