วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำ Mobile Application เพื่อการให้ความรู้ด้านการเงินและการวางแผนการลงทุน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำ Mobile Application เพื่อการให้ความรู้ด้านการเงินและการวางแผนการลงทุน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,999,360.99

วันที่ประกาศ : 28 มิ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content