วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้มีความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม (GSB Innovation Grand Slam) ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้มีความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม (GSB Innovation Grand Slam) ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

6,500,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

6,500,000.00

วันที่ประกาศ : 27 มิ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร