วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบริการวิชาการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบริการวิชาการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

4,700,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,550,000.00

วันที่ประกาศ : 24 มิ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content