วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม พร้อมบันทึกข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก และผลสำรวจความคิดเห็น (Poll) ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม พร้อมบันทึกข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก และผลสำรวจความคิดเห็น (Poll) ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

1,630,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,619,680.00

วันที่ประกาศ : 24 มิ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content