วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการวิชาการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการวิชาการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

1,890,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,890,000.00

วันที่ประกาศ : 22 มิ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content