วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 4 แบบพิมพ์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 4 แบบพิมพ์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

839,500.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

839,500.00

วันที่ประกาศ : 14 มิ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content