วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ EPSON รุ่น PLQ-20 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ EPSON รุ่น PLQ-20 โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

1,922,700.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,922,700.00

วันที่ประกาศ : 27 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content