วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สำหรับกิจกรรม เปรี้ยวปาก festival 2022 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สำหรับกิจกรรม เปรี้ยวปาก festival 2022 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,599,993.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,599,993.00

วันที่ประกาศ : 26 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร