วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบงาน GSB Corporate Internet Banking เพื่อรองรับระบบงาน e-Withholding Tax โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบงาน GSB Corporate Internet Banking เพื่อรองรับระบบงาน e-Withholding Tax โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

4,010,850.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,010,850.00

วันที่ประกาศ : 20 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร