วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาและติดตั้งใช้งานแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยง สำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อม Credit Scoring Model (ที่มีภาระสินเชื่อธุรกิจรวมทั้งกลุ่มไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท)พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา ๔ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาและติดตั้งใช้งานแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยง สำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อม Credit Scoring Model (ที่มีภาระสินเชื่อธุรกิจรวมทั้งกลุ่มไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท)พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา ๔ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content