วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิการใช้งาน Microsoft Online Service ระยะเวลา 3 ปี (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิการใช้งาน Microsoft Online Service ระยะเวลา 3 ปี (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

453,535,600.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

452,034.00

วันที่ประกาศ : 17 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร