วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิการใช้โปรแกรมด้านการวิเคราะห์ข้อมูล Tableau โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิการใช้โปรแกรมด้านการวิเคราะห์ข้อมูล Tableau โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

4,015,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,015,000.00

วันที่ประกาศ : 11 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร