วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อที่ดินและขายฝาก โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อที่ดินและขายฝาก โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

9,899,300.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

9,899,287.50

วันที่ประกาศ : 6 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร