วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางสถานีโทรทัศน์ TOP NEWS TV (ช่อง 77) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางสถานีโทรทัศน์ TOP NEWS TV (ช่อง 77) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

4,999,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,999,000.00

วันที่ประกาศ : 6 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร