วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ รายการ กัลยายล โดยโครงการปันฝันปันยิ้ม โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ รายการ กัลยายล โดยโครงการปันฝันปันยิ้ม โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,460,550.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,460,550.00

วันที่ประกาศ : 3 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร