วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างที่ปรึกษาสอบทานการคำนวณสำรองประกันภัย รายไตรมาส และการกำหนดสมมติฐานที่เป็นค่าประมาณการที่ดีที่สุด ประจำปี 2565 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างที่ปรึกษาสอบทานการคำนวณสำรองประกันภัย รายไตรมาส และการกำหนดสมมติฐานที่เป็นค่าประมาณการที่ดีที่สุด ประจำปี 2565 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,912,400.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,908,652.59

วันที่ประกาศ : 28 เม.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร